+375 17 327 46 96
info@fezminsk.by
ru | en| be

Белорусские СЭЗ

TUR|RU


Minsk Serbest Ekonomi Bölgesinde Türk Heyeti

IMG_0698.JPG


Minsk SEZ yönetiminin 13 Nisan 2018 tarihinde (Kocaeli şehrinde) Türk girişimcilerle Minsk SEZ yönetimi arasında iş görüşmeleri gerçekleşti.

Kocaeli şehri Türkiye’nin İstanbul’dan sonra ikinci büyük sanayi bölgesidir. Bu bölgede çalışan firmalar Ford, Hyundai, Honda, Isuzu gibi firmalardır. Dev lastik sanayisinin Goodyear, Pirelli, Bridgestone firmaları bulunmaktadır.

Kocaeli’nde 3 sanayi bölgesi, 3 Teknopark, 2 serbest ekonomik bölge işletilmektedir.

Katılan Türk sanayi temsilcileri;

Kocaeli Kaya Elektromekanik Teknik, Evren Zincir İmalat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Erkan Karacan Mimarlık Müh. İnş. Mob. Gıda San. Tic. Ltd. Şti, Cryocan Basınçlı Kaplar Endüstriye Tesisler San. Tic. Ltd. Şti, Tabu İnşaat Yapı Malzemeleri San. Dış Tic. A.Ş., Simetrik Mühendislik Ltd. Şti., Tel form Kelepçe ve Yay San. Tic. A.Ş., Öz Asansör İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti., Aksedef Plastik San. Tic. Ltd. Şti., Ergsan İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. и CMS Çelik Konst. San. Ltd. Şti..

Minsk SEZ yönetiminden görüşmeye katılanlar;

Minsk SEZ Yatırım ve Yasal Faaliyetleri Yönetim Başkan Yardımcısı Peter Nikolayeviç Filipoviç, Yasal Yönetim Çalışma ve Yatırım Projelerinin Başkanı Roman Valeryanoviç.

Minsk SEZ’deki faaliyet koşulları hakkında sağlanan malzeme bilgisi ve Minsk Serbest Ekonomi Bölgesindeki tüm potansiyeller gösterildi.

Türk heyeti itina ile yapılan görüşme sonrasında Gromin ve Makine Alliance Üretim Birliği işletmelerini ziyaret etti.Beyaz Rusya Serbest Ekonomi Bölgeleri’nin Bulundukları Konumun Sağladığı Yararlar

http://turkbelarus.com


Belarus’taki Serbest Ekonomi Bölgeleri; sınırları tam olarak belirlenmiş, ekonomik ve işveren faaliyetleri için daha elverişli koşullar sağlayan özel hukukî rejime sahip bölgelerdir. Serbest Ekonomi Bölgesi’nin rejimi, işletmelere özel ve avantajlı şartlarda çalışma imkânı sunmaktadır:

1. Serbest Ekonomi Bölgesi’nde faaliyet gösteren vatandaşların özel üretim sonucu ihraç ettiği ürünlerden elde ettikleri gelir, brüt geliri beyan ettikleri tarihten itibaren on yıl içerisinde gelir vergisinden muaf tutulmaktadır; sonrasında ise %50 oranında düşürülmüş gelir vergisi uygulanmaktadır (%12’nin üzerinde olmamak şartıyla).

2. Gayrimenkuller için vergi muafiyeti:

2.1 Serbest Ekonomi Bölgesi’ne kaydın gerçekleştirildiği andan itibaren üç yıl içerisinde, bu dönemde yapılan binalar ve yapılar;

2.2 Kullanım alanlarından bağımsız olarak (ürünleri ihraç etmek ve (veya) Belarus Serbest Ticaret Bölgesi’nde faaliyet gösteren vatandaşlara satmak koşuluyla) Serbest Ekonomi Bölgesi’nde kurulan bina ve yapılar;

3. Araziler için arazi vergisinden muafiyet:

3.1 Serbest Ekonomi Bölgesi’nde faaliyet gösteren vatandaş niteliğinde kaydın gerçekleştirildiği günden itibaren beş yılı aşmamak koşuluyla, tesislerin proje hazırlama ve inşaat döneminde;

3.2 Kullanım yönüne bakılmaksızın (ürünleri ihraç etmek ve (veya) Belarus Serbest Ticaret Bölgesi’nde faaliyet gösteren vatandaşlara satmak koşuluyla) 01.01.2017 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar;

4. Araziler için kiranın ödenmesi muafiyeti:

4.1 Serbest Ekonomi Bölgesi’nde faaliyet gösteren vatandaş niteliğinde kaydın gerçekleştirildiği günden itibaren beş yılı aşmamak koşuluyla, binaların proje hazırlama ve inşaat döneminde;

4.2 Kullanım yönüne bakılmaksızın (ürünleri ihraç etmek ve (veya) Belarus Serbest Ticaret Bölgesi’nde faaliyet gösteren vatandaşlara satmak koşuluyla);
Serbest Ekonomi Bölgesi’nde faaliyet gösteren vatandaşın, beyanda bulunduğu 10 milyon Euro’dan daha fazla yatırım projesini gerçekleştirmesi hâlinde, yatırım projesinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan mühendislik ve ulaşım altyapısının oluşturulması esnasında yapılan harcamaların öncelikli olarak Devlet Yatırım Programı ve yerel bütçelerde öngörülen fonlardan finanse edilmesi.

Serbest Gümrük Bölgesi’nin gümrük prosedürlerinin uygulandığı Serbest Ekonomi Bölgesi’nin dışına ihraç edilen ürünlerin gümrük avantajları:

1. Serbest Gümrük Bölgesi’nin gümrük prosedürlerine tabi tutulan yabancı ürünlerin kullanımıyla hazırlanan (alınan) malların, Serbest Ekonomi Bölgesi’nde faaliyet gösteren vatandaşlar tarafından ülke içi kullanım için gümrük işlemlerine başlatılması esnasında gümrük makamları tarafından alınan katma değer vergisinden sağlanan muafiyet;

2. Birliğin gümrük bölgesinin dışına ihraç edilen hazır ürünlerin gümrük vergilerinden (Serbest Gümrük Bölgesi’nin gümrük prosedürlerine tabi tutulan ham madde) sağlanan muafiyet.

Günümüzde Belarus’ta 6 adet Serbest Ekonomi Bölgesi faaliyet göstermektedir:
“Brest”;
“Vitebsk”;
“Grodnoinvest”;
“Gomel – Raton”;
“Minsk”;
“Mogilyov”.


Minsk Serbest Ekonomik Bölgesi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Minsk Serbest Ekonomik Bölgesi (SEB), 19 yıldır ülkemizde ekonomik çıdan en umut verici ve kullanışlı platformlardan biridir ve modern sanayi üretimleri için en uygun yerdir. SEB Minsk, 21 dönüm arsa üzerine kurulmuştur. Bu sene, bölgeye 4 üye daha katılmaya karar verdi ve bu durum, bölgenin Yatırım ve Yasal Faaliyetler Yönetimi Başkan Yardımcısı Pyotr Nikolaeviç Filipovich’e göre, ekonomik gelişimin en kayda değer göstergelerinden biridir.

Read about it: in the article.


Белорусские СЭЗ

Свободные экономические зоны (СЭЗ) в Беларуси – это территории с точно определёнными границами и специальным правовым режимом, устанавливающим более благоприятные условия предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. Режим свободной экономической зоны предоставляет предприятиям возможность работать в специальных льготных условиях:

1. Прибыль резидентов, полученная от экспортируемых товаров собственного производства, освобождается от налога на прибыль в течение десяти лет от даты объявления ими валовой прибыли; в дальнейшем применяется пониженная на 50% ставка налога на прибыль (но не более чем 12%);

2. Освобождение от налога на недвижимость:
– В течение трёх лет с момента регистрации в СЭЗ по зданиям и сооружениям, возникшим (приобретённым) в этот период;
– По зданиям и сооружениям, расположенным на территории соответствующей СЭЗ, независимо от направления их использования (при условии реализации продукции на экспорт и (или) другим резидентам белорусских СЭЗ);
3.Освобождение от уплаты земельного налога за земельные участки:
– На период проектирования и строительства объектов, но не более пяти лет со дня регистрации в качестве резидента СЭЗ;
– С 01.01.2017 по 31.12.2021 независимо от направления их использования (при условии реализации продукции на экспорт и (или) другим резидентам белорусских СЭЗ);

4.Освобождение от уплаты арендной платы за земельные участки:
– На период проектирования и строительства объектов, но не более пяти лет со дня регистрации в качестве резидента СЭЗ;
– Независимо от направления их использования (при условии реализации продукции на экспорт и (или) другим резидентам белорусских СЭЗ);

5. Освобождение от уплаты государственной пошлины за выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым резидентом СЭЗ для реализации инвестиционного проекта на территории СЭЗ, специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь.

6. Финансирование расходов на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, требуемой для реализации инвестиционного проекта резидента СЭЗ, в первоочередном порядке за счёт средств, предусматриваемых в Государственной инвестиционной программе и местных бюджетах, в случае реализации резидентом СЭЗ инвестиционного проекта с заявленным объёмом инвестиций более 10 миллионов евро.

Таможенные льготы при вывозе товаров за пределы территории СЭЗ, на которой применяется таможенная процедура СТЗ:
1.Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, взимаемого таможенными органами, при помещении резидентами СЭЗ под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления товаров, изготовленных (полученные) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ;

2.Освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов (по сырью, помещённому под таможенную процедуру СТЗ) при вывозе готовой продукции за пределы таможенной территории Союза.

Сегодня в стране действует 6 СЭЗ:
⦁ «Брест»;
⦁ «Витебск»;
⦁ «Гродноинвест»;
⦁ «Гомель-Ратон»;
⦁ «Минск»;
⦁ «Могилев».

Источник: http://turkbelarus.com/ru/белорусские-сэз/


СЭЗ «Минcк»: территория лидеров

Уже на протяжении 19 лет созданная Указом Президента свободная экономическая зона «Минск» является одной из самых перспективных и удобных площадок для эффективного ведения бизнеса в нашей стране и оптимально расположенным местом для современного промышленного производства. СЭЗ «Минск» раскинулась на 21 земельном участке. В этом году примкнуть к ней решили еще 4 резидента, что, по словам заместителя главы администрации по инвестиционной и правовой деятельности Петра Филиповича, является достойным показателем работы предприятия.

Всё об этом и не только можете прочесть в статье на русском и турецком языке.


Возврат к списку